Kancelária SoS Slovensko

Stiahnuť PDF

Základné informácie získate kontaktom na:
RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.
Slovenská fyzikálna spoločnosť
Dúbravská cesta 9
845 27 Bratislava
e-mail: krupa@savba.sk, dalibor.krupa@science-on-stage.sk
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Oddelenie didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ
Angelinum 9
041 54 Košice
e-mail: marian.kires@upjs.sk, marian.kires@science-on-stage.sk

info@science-on-stage.sk

Aktuality


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály