On stage


Predstavenie na scéne Stiahnuť PDF
Predstavenie na scéne Objavovať svet vedy zábavným spôsobom, dozvedieť sa niečo nové pozorovaním mimoriadnej show na javisku, takéto rozptýlenie zabezpečili organizátori Science on Stage predstaveniami na scéne. Netypicky predvedené fyzikálne experimenty sú sprevádzané hovoreným slovom. Jednotlivé predstavenia sú zamerané na poznávanie rôznych vedeckých oblastí fyziky, kontinuálne na seba nadväzujú.

Pokusy s indukčným varičom Stiahnuť PDF
Pokusy s indukčným varičom Popisovaný indukčný varič má sklokeramickú dosku, pod ktorou sa skrýva vzduchová plochá cievka (husto navinutá špirála) nalepená na plastovom podklade. Cievka je napájaná na striedavé napätie – mení sa magnetický indukčný tok, t.j. v jej okolí vzniká nestacionárne magnetické pole. Zapneme varič bez hrnca, po krátkej chvíli sa na displeji objaví chybové hlásenie, zaznie zvukový signál (pípanie) a varič sa vypne. Rovnakým spôsobom sa zachová, ak naňho postavíme „nevhodné“ nádoby (o ktorých si povieme neskôr). Varič sa pred nesprávnou manipuláciou chráni sám.

Aktuality


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály