Workshopy


Bádateľské prírodovedné laboratórium SteelPARK

Bádateľské prírodovedné laboratórium SteelPARK Stiahnuť PDF
Bádateľské prírodovedné laboratórium SteelPARK Exponáty v centrách vedy sú prevažne zamerané na zvýšenie motivácie návštevníkov pre vedu a techniku. Formou interaktívnych pokusov a hier sa zoznamujú so zákonmi prírody, sveta a vesmíru. Zábavným spôsobom sa najmä u detí prebúdza záujem o tajomstvá okolitého sveta, nezabudnuteľnými zážitkami objavujú úžasný svet fyziky. Perfektné 3D kiná, zaujímavo podávané prednášky, predstavenia s ohromujúcimi efektmi, možnosť pozrieť si vnútro objektov v životnej veľkosti, robiť fyzikálne pokusy sú už takmer v každej krajine absolútnou samozrejmosťou. Návštevníkom dávajú možnosť vidieť a zistiť, ako veci fungujú, objavovať, experimentovať.

Bádateľské prírodovedné laboratórium SteelPARK

Ako netopier zachytí náš pohyb? Stiahnuť PDF
Ako netopier zachytí náš pohyb? Pre netopiere okrem kaloňoblížnych je charakteristická echolokácia, čiže sa v tme orientujú pomocou odrazu nimi vyslaných vysokofrekvenčných zvukov. Zvuky (tzv. kliky) vznikajú v hrtane, vysielajú sa cez nos alebo ústa a sú usmerňované alebo zameriavané nosovým listom (ak je prítomný). Ozvenu zvuku zachytia uši. Vzdialenosť predmetu určujú podľa času návratu zvuku.

Súboj na labilnej tácke Stiahnuť PDF
Súboj na labilnej tácke Hra „Súboj na labilnej tácke“ je ukážkou fyzikálnej vzdelávacej hry, počas ktorej sa využíva prirodzená súťaživosť žiakov na motiváciu a stimulovanie poznávania zákonitostí rovnováhy na páke.. Herná situácia poskytuje kontext a dáva poznávaniu blízky cieľ (chcem vedieť, ako na to, aby som vyhral). Študenti vedení premyslenými otázkami poznávajú priamo počas hry a vlastné otázky ich stimulujú aj k ďalšiemu poznávaniu.

Čo všetko nám prezradí laserový diaľkomer? Stiahnuť PDF
Čo všetko nám prezradí laserový diaľkomer? Laserový diaľkomer, využívaný najmä v stavebníctve, funguje na princípe merania času, ktorý uplynie od okamihu vyslania krátkeho impulzu do okamihu príchodu impulzu odrazeného od meraného objektu. Z nameraného času a známej rýchlosti šírenia laserového impulzu prístroj vypočíta vzdialenosť od objektu. Bude laserový diaľkomer ukazovať rovnaké hodnoty, ak budeme merať rovnakú vzdialenosť na vzduchu a vo vode? Viem z nameraných údajov vypočítať akou rýchlosťou sa pohybuje svetlo vo vode?

Dokážeme odvážiť vzduch? Stiahnuť PDF
Dokážeme odvážiť vzduch? Aby sme mohli odvážiť vzduch, potrebujeme vzduchotesne uzavretú tlakovú nádobu stáleho tvaru (loptu). V tejto nádobe sa nachádza určité množstvo vzduchu. Loptu odvážime. Skutočnosť, že lopta s väčším množstvom vzduchu váži viac, zistíme dopĺňaním známeho objemu vzduchu pri fúkaní pomocou hustilky. Hmotnosť rovnomerne dofukovanej lopty zaznamenávame do grafu.

Stala sa vražda! Stiahnuť PDF
Stala sa vražda! „ Dnes sa z Vás stanú súdny znalci. V novinách vyšiel článok, že sa v mori našlo telo Liama. Vašou úlohou je zistiť čo sa stalo a aká bola príčina smrti. Prečítajte si úryvok z novín a skúste porozmýšľať v skupinách čo sa mohlo stať.“ Necháme žiakom čas nato aby si prečítali článok a vytvorili hypotézy. „ Od foréznych technikov sme do laboratória dostali tri vzorky z miesta činu. A to vodu z pľúc, cukor z cukorničky a čaj, ktorý sa našiel v Liamovom dome. Každá skupinka dostane jednu vzorku a popremýšľa, čo by sa dalo z danej vzorky zistiť a akú metódu je potrebné použiť. Poraďte sa v skupinkách a potom budete prezentovať vašu analýzu.“ Rozdáme žiakom vzorky a necháme čas na rozmýšľanie – prechádzame pomedzi skupinky a usmerňujeme ich aby svojim spolužiakom už dokázali sami vysvetliť princíp.

Ako človek dýcha? Stiahnuť PDF
Ako človek dýcha? Model pľúc je demonštračný prístroj, na ktorom je možné žiakom čiastočne prezentovať mechaniku dýchania. Je to vzduchotesný nádoba so zátkou s dvoma otvormi. Cez jeden otvor prechádza rúrka, ktorá má tvar Y a znázorňuje rozvetvenie priedušnice na priedušky (v našom prípade iba jedna trubička a jeden balónik – pľúcny lalok). Na koncoch oboch vidlíc sú pripevnené balóniky. Do dutiny zvonu vyúsťuje ešte rovná rúrka. Spodná časť zvona je prikrytá pružnou membránou. Nádoba predstavuje hrudník (hrudný kôš), balóniky pľúca, membrána bránicu. Na zhotovenie membrány prístroja na školské pokusy môžeme použiť gumenú rukavicu z pevnejšieho materiálu. Rukavicu natiahneme na dolný okraj nádoby otvorenou časťou. Prsty rukavice sú ako rukoväť, ktorou ovládame pohyb membrány.

Natankuj vodu a jazdi Stiahnuť PDF
Natankuj vodu a jazdi V súčasnosti sú najprijateľnejšou alternatívou ku spaľovaciemu motoru autá na pohon akumulátorovou batériou. Problémom je vysoká hmotnosť. Vhodnou alternatívou je vodíkový palivový článok (VPČ), do ktorého je palivo privádzané zvonku. Takéto zariadenie poskytuje elektrickú energiu dovtedy, kým je do neho privádzaný vodík a kyslík.

Aktuality


1.9.2009
Začiatok projektu
26.5.2015
Nové materiály